Dział spadku cz 4.

Jak wygląda dział spadku w kontekście rozdzielności majątkowej?

Zacznijmy od tego czym jest “rozdzielność majątkowa”? Jest to nic innego, jak rodzaj umowy prawnej. Zawierana jest przez osoby, które zamierzają wstąpić w związek małżeński ( intercyza ) lub już po ślubie w trakcie trwającego małżeństwa. Nadmienię jeszcze tylko, że prócz umowy spisanej przed notariuszem są sytuacje, w których o rozdzielności majątkowej orzeka sąd. Sytuacje takie mają miejsce, gdy z różnych przyczyn nie ma między małżonkami porozumienia co do podjęcia takiej decyzji.

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

Żadna forma rozdzielności majątkowej nie ma wpływu na dziedziczenie. I nie ma tu absolutnie znaczenia czy jest to umowa zawarta przed notariuszem czy też orzeczenie sądu. Obie te sytuacje dookreślają sytuacje majątkową małżonków za życia natomiast nie mają już zastosowania po ich śmierci. Mąż dziedziczy po żonie, a żona po mężu. Oczywiście dziedziczeniu podlega jedynie ten majątek, który był własnością nieżyjącego małżonka. Zatem gdy prócz majątku własnego małżonkowie mają tzw. majątek wspólny np.: dom, działka, apartament itd. i jeżeli testament nie stanowi inaczej będzie on podzielony zgodnie z zapisami w ustawie.

Przykład 1

Zmarły mąż posiadał majątek własny oraz wspólny (np.:dom ). Małżonkowie posiadali jedno dziecko. Po śmierci małżonka dział spadku wygląda następująco:

Część wspólną dzielimy w równej części między małżonków. Dopiero teraz cześć przypadającą zmarłemu małżonkowi (majątek własny plus połowa majątku wspólnego) dzielimy między spadkobierców zgodnie z ustawą. Żona oraz syn otrzymują po 1/2 majątku jaki pozostał po zmarłym.

Rozdzielność majątkowa nie wpływa na dziedziczenie testamentowe czy ustawowe. Majątek zmarłego małżonka podlega “normalnemu” działowi spadku.