Rozwód ustalenie kontaktów z dziećmi

Rozwód, jest jednym z najbardziej traumatycznych sytuacji życiowych. Badania wykazują, iż stres towarzyszący rozwodowi jet porównywalny ze stresem po starcie, śmierci bliskiej osoby.

Sprawy rozwodowe są niezwykle delikatne, intymne. Jednocześnie wiążą się z wieloma emocjami. Optymalną opcją był by rozwód na zasadach porozumienia. Ustalenia wszystkiego kolokwialnie mówiąc “dogadania się” we wszystkich obszarach przez współmałżonków jeszcze przed złożeniem sprawy rozwodowej. Niestety z mojej praktyki i doświadczenia wiem, że takie rozwody są bardzo rzadkie. Rozwód wiąże się z ustaleniem wielu aspektów od uznania winy lub braku winnych za rozpad małżeństwa, ustalenia praw i obowiązków dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem/dziećmi, wysokością alimentów. W tym poście zajmę się kwestią ustalenia kontaktów z dziećmi

Rozwód – kontakt z dzieckiem

Ustalenie kontaktów jednego z rodziców po rozwodzie nie jest wcale łatwą sprawą. Często się zdarza, że rodzice nie są w stanie dogadać się w tej kwestii. W takich sytuacjach zasady kontaktów z rodzicami ustala sąd. Ostatnio popularna formą sprawowania opieki stała się opieka naprzemienna.Czyli rodzice w równym stopniu sprawują opiekę nad dzieckiem. Małoletni spędza/ mieszka tyle samo czasu z matką jak i z ojcem.

Najczęściej też sąd ustala, ze miejsce zamieszkania przebywania dziecka przy matce. Jednakże nie jest to normą i coraz częściej sąd za miejsce zamieszkania dziecka wskazuje adres ojca. Gdy już mamy ustalone miejsce zamieszkania małoletniego należy ustalić formę kontaktów i zakres opieki. I tu okazuje się, iż sprawa również nie jest prosta. Rodzice często mają inny pomysł na opiekę nad dziećmi. Najczęściej kwestią sporną są święta i wakacje. Rodzice chcieli by aby dziecko spędzało święta wyłącznie z nimi i trudno im “oddać dziecko” drugiemu rodzicowi. W takich sytuacjach także to sąd orzeka o tym, które i w jakim zakresie święta dziecko spędza z jednym lub drugim rodzicem.

Powyższe sytuacje to jest tylko kilka z wielu problemów i opcji jakie pojawiają się przy ustaleniu kontaktu z dzieckiem po rozwodzie.

Jeżeli są Państwo na początku drogi lub w trakcie ustalania kontaktów z dzieckiem/dziećmi nasza Kancelaria proponuje kompleksową pomoc na każdym etapie. Przejmiemy na siebie główny ciężar prowadzenia postępowania w tej drażliwej materii jaką jest prawo rodzinne. Najważniejsze jest dla nas zaufanie Klienta.

Oferujemy pomoc prawną także tym osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski. Pomagamy załatwić wszelkie formalności na każdym etapie postępowania.