Działania firm windykacyjnych

Coraz częściej pojawiają się u mnie Klienci, z zapytaniami o uprawnienia firm windykacyjnych. Jaki jest zakres ich działań, co mogą a czego nie mogą? Czy otrzymywanie kolejnego wezwania do zapłaty jest już nękaniem czy prawem jakie ma firma windykacyjna? Czym różni się windykator od komornika? Czym rożni się wezwanie do zapłaty wystawione przez firmę windykacyjną od egzekucji komorniczej?

Nie ulega wątpliwości, że wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika spłaty zobowiązania. Jednak należy pamiętać, iż każde działanie związane z egzekucją długu musi być zgodne z prawem. Z doświadczenia jednak wiem, że nie zawsze tak jest. Często zdarza się, iż podmioty, które aktualnie są w posiadaniu wierzytelności np.: firmy parabankowe lub firmy windykacyjne nadużywają swoich praw.

Często spotykam się też z sytuacją, kiedy klient otrzymuje pismo lub telefon od firmy windykacyjnej. Zarówno sposób rozmowy jak i wygląd pisma sugerują, iż jest to nakaz sądowy lub egzekucja komornicza. Firmy takie świadomie wprowadzają w błąd dłużnika.

Czy windykator ma takie same prawa jak komornik?

Otóż odpowiadam NIE. Uprawnienia firmy windykacyjnej – windykatora są całkiem inne niż uprawnienia komornika. Jedyną częścią wspólną jest fakt, iż zarówno windykator jak i komornik chce wyegzekwować dług. Przede wszystkim komornik jest osobą pełniącą funkcję urzędowe tak jak np. sędzia, notariusz. Zatem jego zakres działań jest szerszy i opiera się na przymusowej egzekucji rozstrzygnięć sądowych w drodze egzekucji komorniczej. Komornik na mocy prawa ma szereg uprawnień mających na celu przeprowadzenie skutecznej egzekucji. Firmy windykacyjne powołując się na uprawnienia komornicze przy odzyskiwaniu długów absolutnie przekraczają swoje kompetencje. Firma windykacyjna – windykator może co najwyżej wezwać do zapłaty, rozmawiać z dłużnikiem, podejmować próby rozmów ugodowych, jednakże nie ma prawa do zajmowania majątku czy pensji dłużnika. Należy zwrócić uwagę, że uprawnienia windykatora są znikome w porównaniu z tymi, które posiada komornik.

W przypadku nękających firm windykacyjnych, gdy działają ponad prawem dłużnik może skorzystać z szeregu możliwości aby się przed takimi firmami obronić. Może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumenta. Dłużnik ma także prawo do wszędzie postępowania cywilnego, w celu ochrony dóbr osobistych.