Prawo Karne

Prawo karne Satius enim esse impunitum relinqui facinus nicentis quam innocentem demnari – lepiej pozostawić bezkarnym występek złoczyńcy, niż skazać niewinnego.”

Zgodnie z tą łacińską dewizą nasza Kancelaria stara się, by w prawie karnym zapewnić Państwu jak najlepszą obronę. Doskonale rozumiemy, że prawo karne – ze swoimi zawiłościami – stanowi teren nieznany i trudny dla naszych Klientów. Brak wiedzy w tym temacie może sprawić, że podjęte działania będę niezgodne z prawem i przyniosą więcej szkód niż korzyści. Adwokat z naszej warszawskiej Kancelarii udzieli porad prawnych w formie pisemnej lub ustnej. Wskaże jakie kroki należy podjąć, aby nie dopuścić do łamania przepisów prawa karnego. Działamy rzetelnie, skutecznie, korzystając z szerokiej wiedzy prawniczej oraz doświadczenia. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, nie boimy się wychodzić poza utarte schematy. Z determinacją staramy się uzyskać dla Klienta najlepsze z możliwych rozwiązań. 

Oferujemy wsparcie naszym Klientom mając na uwadze podstawowe funkcje prawa karnego, takie jak: zadośćuczynienie osobie pokrzywdzonej i zapewnienie jej poczucia sprawiedliwości; ochronę dóbr (w tym materialnych) przed atakiem osób niebezpiecznych; gwarancję swobody obywateli, co przejawia się w założeniu, że ingerencja władzy nastąpi tylko w wypadku konieczności.

Prawo karne zakres prowadzonych czynności

Mogą liczyć Państwo na kompleksową pomoc w poniższych formach:

 • obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach:
  • postępowania przygotowawcze – śledztwo bądź dochodzenie;
  • postępowania apelacyjne;
  • postępowania kasacyjne i wznowienie postępowania;
  • postępowania w sprawach o wykroczenia.
 • składanie wniosków o odroczenie wykonania kary i udział w postępowaniu w tym zakresie;
 • reprezentowanie skazanego w postępowaniu przed sądami penitencjarnymi w sprawach o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary bądź o przerwę w wykonaniu kary;
 • uczestniczenie w czynnościach przesłuchania osoby zatrzymanej na policji lub w prokuraturze;
 • reprezentowanie pokrzywdzonego: sporządzanie i składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zażalenie postanowień prokuratora o umorzeniu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, reprezentacja przed Sądem;
 • reprezentowanie przed Sądem oskarżyciela posiłkowego;
 • reprezentowanie przed Sądem oskarżyciela prywatnego.
Adwokat Małgorzata Woźniak

W swojej pracy zawodowej zawsze kieruje się maksymą, że trzeba walczyć do końca w konsekwencji przecierać szlaki podejmować nowe wyzwania. Absolutnie każdej sprawie trzeba dać szansę, zawsze traktować indywidualnie. Jestem zdania, że należy szukać, tak długo aż znajdzie się właściwe rozwiązanie. Udzielę Państwu porad prawnych, będę reprezentować przed sądem i w urzędach. Zapraszam do kontaktu.