Archiwa tagu: władza rodzicielska

Na czym polega władza rodzicielska?

Władza rodzicielska to prawa i obowiązki jakie mają rodzice wobec dziecka. Piecza nad dziećmi, dbanie o ich rozwój fizyczny i emocjonalny, zarząd majątkiem dziecka etc. Rodzice podejmują wszelkie decyzje w imieniu dziecka w sprawach dotyczących ich funkcjonowania np. zapis do żłobka, przedszkola, szkoły etc.

Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jest ona niezależna od tego czy rodzice pozostają w związku małżeńskim czy też nie.

Władza rodzicielska trwa do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.

Należy pamiętać, że istnieją sytuacje, kiedy władza rodzicielska ustaje też z innych przyczyn m.in.:

  1. Kiedy rodzić utracił pełną zdolność do czynności prawnych, np. został ubezwłasnowolniony;
  2. Kiedy rodzic zmarł;
  3. Kiedy rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej wskutek orzeczenia sądu;
  4. Kiedy nastąpiło zaprzeczenie ojcostwa, bądź macierzyństwa;
  5. Kiedy nastąpiło unieważnienie uznania dziecka.