Obsługa Firm

Obsługa Firm – Nasza warszawska Kancelaria prowadzi szerokie działania prawne w obszarach dotyczących kompleksowej obsługi prawnej. Oferujemy Państwu nasze doświadczenie, profesjonalizm oraz rzetelną obsługę prawną. Działamy skutecznie, korzystając z szerokiej wiedzy prawniczej oraz doświadczenia. 

Obsługa Firm w zakresie prawa handlowego, gospodarczego oraz upadłościowego i naprawczego:

 • zakładanie i rejestracja spółek handlowych (wszystkie rodzaje);
 • sporządzanie projektów umów spółek i innych dokumentów koniecznych do powstania Spółek, reprezentacja w postępowaniu rejestrowym przed Sądem Gospodarczym (KRS);
 • bieżąca obsługa prawna Spółki w zakresie prowadzonej działalności;
 • obsługa organów Spółek (np. posiedzenia zarządu, rady nadzorczej), przygotowywanie i opiniowanie projektów umów handlowych oraz innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą Spółki, konsultowanie właściwych form zabezpieczeń w kontraktach handlowych, uczestniczenie w negocjacjach z kontrahentami; udzielanie porad prawnych, wyjaśnień, konsultacji (telefoniczne, e-mail, pisemne);
 • obsługa firm w zakresie sporządzania projektów opinii prawnych;
 • pomoc prawna w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji;
 • przygotowywanie i prowadzenie procedur łączenia oraz przekształcania Spółek handlowych;
 • przygotowywanie oraz prowadzenie postępowania upadłościowego i naprawczego;
 • przygotowywanie oraz prowadzenie postępowania upadłościowego i naprawczego;
 • pomoc prawna w windykacji wierzytelności; aktywna windykacja;
 • zastępstwo procesowe przed sądami w sprawach gospodarczych, sporządzanie pozwów i innych pism procesowych, w tym środków odwoławczych – ograniczenie kwotowe i przedmiotowe:
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z rejestracją znaków towarowych w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP;

Adwokat Małgorzata Woźniak

W swojej pracy zawodowej zawsze kieruje się maksymą, że trzeba walczyć do końca w konsekwencji przecierać szlaki podejmować nowe wyzwania. Absolutnie każdej sprawie trzeba dać szansę, zawsze traktować indywidualnie. Jestem zdania, że należy szukać, tak długo aż znajdzie się właściwe rozwiązanie. Udzielę Państwu porad prawnych, będę reprezentować przed sądem i w urzędach. Zapraszam do kontaktu.