Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa czy warto?

Zdarza się, że trafiają do mnie małżeństwa z kilku lub kilkunastoletnim stażem dopytać się w kwestii rozdzielności majątkowej. Czy powszechnie nazywana “intercyzą”- rozdzielność majątkowa jest możliwa do realizowania kilka lat po ślubie? Czy nie oznacza to początku końca małżeństwa…no cóż nie na wszystkie pytania i dylematy mogę odpowiedzieć. Rozumiem obawy, jednak jestem adwokatem i mogę powiedzieć wszystkie za i przeciw w kontekście prawnym. Przedstawić aspekt prawny rozdzielności majątkowej.

Rozdzielność majątkową można dokonać na każdym etapie trwania związku małżeńskiego. Mało tego – rozdzielność majątkowa to stan prawny dotyczący wyłącznie osób będących w związku małżeńskim. Oczywiście można zawrzeć taką umowę prawną przed zawarciem małżeństwa – intercyzę. Umowa ta wtedy określa, iż po ślubie miedzy małżonkami nie nastąpi wspólnota majątkowa.Czyli najprościej mówiąc, to co małżonkowie mieli przed ślubem a także to co nabędą po ślubie będzie własnością tylko ich, będą mogli posiadanym majątkiem zarządzać samodzielnie.

Jak ustanowić rozdzielność majątkową?

  • Umowa przed notariuszem – w sytuacji, gdy małżonkowie są zgodni co do ustanowienia rozdzielności majątkowej jest to najprostsza forma ustanowienia rozdzielności majątkowej.
  • Postępowanie przed sadem – w sytuacji gdy stanowi to kwestię sporną między małżonkami. Przed sądem o rozdzielność majątkową może wnioskować nie tylko jeden ze współmałżonków ale także osoby trzecie. Może o taką rozdzielność majątkowa przed sądem wnioskować wierzyciel jednego ze współmałżonków. W szczególnych przypadkach rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona przez sąd z datą wsteczną (z datą wcześniejszą niż wniesienie powództwa).

Zalety i wady rozdzielności majątkowej

Rozdzielność majątkowa ma zarówno wady jak i zalety. Różne mogą być przesłanki podjęcia takiej decyzji. Nie musi być to kwestia wiary w dobre intencje współmałżonka czy też zaufania do niego. Może wynikać z wygody, chęci niezależności finansowej czy możliwości dokonywania decyzji finansowych, które nie zawsze są bezpieczne i mogą balansować na granicy ryzyka. Zaletą intercyzy jest także ochrona przed długami współmałżonka. Małżeństwa mając rozdzielność majątkową unikają konieczności opowiadania się współmałżonkowi ze swoich decyzji finansowych, mają swobodę i niezależność w decydowaniu i dysponowaniu własnym majątkiem.

Jeżeli chodzi zaś o negatywny oddźwięk rozdzielności majątkowej to z pewnością brak swego rodzaju elastyczności finansowej w nagłych kryzysowych sytuacjach. Nie mam wspólnej odpowiedzialności za siebie w kwestiach finansowych. Kwestie życia codziennego… przecież nie będzie małżeństwo kupować dwóch oddzielnych pralek czy lodówek, czy w podstawowych zakupach dzielić się kosztami na pół. Chociaż co małżeństwo to inny układ. Tutaj jest to już kwestia do ustalenia między małżonkami. Dokonania szeregu “umów” czy upoważnień np.: do konta bankowego w razie nagłych wypadków.

To czy rozdzielność majątkowa sprawdzi się w danym małżeństwie czy też nie to kwestie indywidualne. Natomiast ustawodawca daje taką możliwość dysponowania w pełni i bez ograniczeń majątkiem własnym.