Prawo Cywilne

Ius Civile vigilantibus scriptum est – prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych, dlatego też nasza Kancelaria zajmuje się nim z ogromnym zaangażowaniem służąc kompleksową obsługą. Oferujemy pomoc doświadczonych adwokatów, podejmujących się każdej sprawie z właściwą starannością i dbałością. Prawo cywilne reguluje szereg aspektów codziennego życia, przez co dotyka ono każdego i to w wielu obszarach.. Jednocześnie jego dynamika i zawiłości sprawiają, że nie wszyscy posiadają wiedzę na ten temat. Zdarza się, że nieznajomość dynamicznie zmieniających się przepisów przynosi więcej strat niż korzyści. Dlatego też, warto korzystać z pomocy osób posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. Gwarantujemy obsługę na najwyższym z możliwych poziomów. Podejmujemy się obsługi prawnej na każdym etapie sprawy.

Kancelaria udziela wsparcia w zakresie prawa cywilnego zachowując tajemnice zawodową, zgodnie z etyką zawodową zgodnie z literą prawa.

W ramach świadczeń oferowanych przez naszych adwokatów możemy zapewnić doradztwo (udzielamy porad ustnie i pisemnie), a także szereg innych działań związanych z udzielaniem wsparcia w zakresie prawa cywilnego. Pomoc proponujemy zarówno Klientom indywidualnym, jak i Przedsiębiorcom oraz Organizacjom.

Prawo cywilne zakres prowadzonych spraw

Można się zwrócić do adwokatów naszej Kancelarii w kwestiach dotyczących m.in.:

 • rozwodów i separacji;
 • opieki rodzicielskiej oraz ustalenia alimentów;
 • spadków i darowizn;
 • ochrony dóbr osobistych;
 • podziału majątki;
 • dochodzenia roszczeń pieniężnych.

Pomoc świadczymy w następujących formach:

 • sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, odwołań, zażaleń i innych pism procesowych;
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych, uczestnictwo w negocjacjach;
 • porady prawne z zakresu prawa spadkowego: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wydziedziczenie, stwierdzenie nieważności testamentu – uchylenie się od skutków czynności prawnych – sprawy dotyczące rękojmi za wady i gwarancji jakości;
 • porady prawne dotyczące prawa nieruchomości, prawo lokalowe, umowy deweloperskie, umowy sprzedaży nieruchomości, lokalu, zniesienie współwłasności, rozliczenie nakładów na nieruchomość wspólną, zasiedzenie, ustanowienie służebności, hipoteki, użytkowania, użytkowania wieczystego;
 • porady prawne z zakresu prawa własności, ochrony własności i posiadania, użytkowania wieczystego, służebności, użytkowania, zastawu, hipoteki, – sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • szkody na osobie i majątku;
 • ochrona dóbr osobistych.
Adwokat Małgorzata Woźniak

W swojej pracy zawodowej zawsze kieruje się maksymą, że trzeba walczyć do końca w konsekwencji przecierać szlaki podejmować nowe wyzwania. Absolutnie każdej sprawie trzeba dać szansę, zawsze traktować indywidualnie. Jestem zdania, że należy szukać, tak długo aż znajdzie się właściwe rozwiązanie. Udzielę Państwu porad prawnych, będę reprezentować przed sądem i w urzędach. Zapraszam do kontaktu.