PRZYJĘCIE SPADKU Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza- czy warto? Jak już wspominałam we wcześniejszym wpisie, spadek może być dla nas przysłowiową “gwiazdką z nieba”. Jednak może się wiązać z konkretnymi skutkami nie zawsze dla nas korzystnymi. Spadkodawca mógł zaciągnąć przed śmiercią zobowiązania, których konsekwencje będą ponosić jego spadkobiorcy.

Zgodnie z art. 1012 k.c. spadkobierca ma dwie możliwości:

  • może przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza i tutaj spadkobierca jest odpowiedzialny za długi jednakże ta odpowiedzialność jest ograniczona do wartości czynnej spadku, a więc wartości majątku nabywanego przez spadkobiercę wskutek spadkobrania;  
  • może też spadek w całości odrzucić i tutaj jest sytuacja, w której spadkobiorca odcina się całkowicie od wszelkich zobowiązań spadkodawcy.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Cóż znaczy dla spadkobiercy przyjęcie masy spadkowej z dobrodziejstwem inwentarza? Otóż ponosimy odpowiedzialność jedynie do wartości czynnej spadku czyli najprościej mówiąc do wartości majątku. Gdy w rzeczywistości w skład spadku nie wchodzi żaden majątek tylko same długi to spadkobierca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec wierzycieli.

Warto w miarę możliwości spróbować ustalić jaka jest faktyczna wysokość zobowiązań wobec banków, firm pożyczkowych czy innych instytucji. Niestety, w praktyce nie jest to łatwe. Pamiętajmy o tajemnicy bankowej, RODO i innych przepisach, które utrudniają nam w tej sytuacji pozyskanie pełnych informacji. Jednak gdybyśmy mieli pełne rozeznanie moglibyśmy podjąć świadomą decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Przypomnę jeszcze tylko, iż to na spadkobiorcy spoczywa odpowiedzialność i obowiązek złożenia odpowiedniego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku na co ma czas – 6 miesięcy. Ważne!!! Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Nie ma możliwości wybiórczego przyjęcia czy odrzucenia spadku. Zatem podejmując decyzję spadkobierca na spokojnie powinien rozważyć czy korzystnym działaniem będzie złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku czy też jego przyjęciu. Warto zastanowić się właśnie nad opcją przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.