Archiwa tagu: rozwód

Zmiana nazwiska, kilka porad.

Czasami spotykam się z pytaniami, czy po rozwodzie współmałżonek może wymagać „oddania” nazwiska, które przyjęło się po ślubie. Otóż nie. Nawet jeżeli w orzeczeniu sądu wskazana jest wina jednego ze współmałżonków. Nazwisko jakie przyjęliśmy wchodząc w związek małżeński przysługuje nam także po rozwodzie. Nie ma tutaj żadnego obowiązku aby powrócić do nazwiska sprzed ślubu. Także nie stanowią tak zapisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ani Ustawa o zmianie imion i nazwisk. Zmiana nazwiska jest samodzielną, autonomiczną decyzją osoby, która nazwisko nosi.

Nie powracamy do nazwiska panieńskiego/kawalerskiego z różnych powodów. Czasami, aby nie robić zamieszania w dokumentach. Często zdarza się, że w trakcie małżeństwa mąż/żona osiąga status zawodowy taki, iż kojarzony jest z danym nazwiskiem, więc po rozwodzie decyduje się na pozostanie przy nazwisku ze względów biznesowych.

Powrót do nazwiska po rozwodzie

Oczywiście po rozwodzie możemy powrócić do nazwiska jakie nosiliśmy przed ślubem. Trzeba pamiętać, że jeżeli jest to nasz kolejny mąż/żona, a przed ślubem nosiliśmy nazwisko np.: pierwszego męża/żony to wrócimy właśnie do tego nazwiska, a nie nazwiska panieńskiego/kawalerskiego. Po orzeczeniu rozwodu, a dokładnie po uprawomocnieniu się orzeczenia mamy 3 miesiące aby wystąpić o zmianę nazwiska. Pamiętajmy, iż o zmianie nazwiska nie orzeka sąd, a dzieje się to przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Czeka nas wizyta w urzędzie i podpisanie wniosku o powrót do nazwiska sprzed małżeństwa. Zajmuje to kilka minut i wtedy też ostatni raz podpisujemy się „starym” nazwiskiem.

Trzeba pamiętać, że zmiana danych w tym przypadku nazwiska obliguje nas do zmiany dokumentów, informacji w bankach, urzędach i innych instytucjach np.: u pracodawcy, czy w szkole dzieci.

Zmiana nazwiska a zawarcie związku małżeńskiego

Zawierając związek małżeński mamy kilka opcji do wyboru:

 • możemy pozostać przy swoim nazwisku,
 • przyjąć nazwisko współmałżonka i nie ma tutaj znaczenia czy mąż przyjmie nazwisko żony, czy żona nazwisko męża. Pamiętajmy jednak, że nie niedozwolone jest wymienienie się nazwiskami, czyli, że mąż przejmuje nazwisko żony a żona męża jednocześnie.
 • przyjąć nazwisko dwuczłonowe, czyli do swojego nazwiska dodać nazwisko współmałżonka i tutaj także nie ma znaczenia, kto doda drugi człon. Można także zdecydować się, iż oboje małżonkowie będą mieć nazwisko dwuczłonowe np.: Anna Kowalska- Nowak i mąż Jan Kowalski -Nowak. Kolejność nazwisk nie ma znaczenia przyjęło się, że do obecnego nazwiska dodaje się nazwisko współmałżonka ale nie jest to regułą. Można dodać drugi człon do nazwiska pod warunkiem, że jedna ze stron nie zmienia nazwiska np.: Jan Nowak i Anna Kowalska-Nowak, lub obie strony dodają drugi człon. Nie jest dozwolone aby jedna osoba zmieniła nazwisko i przyjęła wyłącznie nazwisko współmałżonka, a druga została przy swoim nazwisku i dodała drugi człon – nazwisko współmałżonka. Ważna uwaga, polskie prawo stanowi, iż nazwisko może być maksymalnie dwuczłonowe! Zatem, jeżeli któreś z małżonków przed ślubem ma już nazwisko dwuczłonowe musi się zdecydować i wybrać jedno z nazwisko dotychczasowych i dodać drugi człon-nazwisko współmałżonka, nie może dodać trzeciego członu. Także nie można mieć nazwiska dwuczłonowego w przypadku tych samych nazwisk np.: Kowalski-Kowalski.

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie rodziców

Zarówno rozwód rodziców jak i zmiana nazwiska rodzica np.: powrót do nazwiska panieńskiego/kawalerskiego w żaden sposób nie wpływa na nazwisko dziecka. Może się jednak zdarzyć, że któryś z rozwodników chce zmienić nazwisko małoletniego wtedy będzie do tego potrzebował zgody drugiego rodzica. Jednak w przypadku gdy rodzic stracił władze rodzicielską lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych takie lub nie ma możliwości zlokalizowania go lub gdy jest to bardzo utrudnione z innego powodu taka zgoda nie będzie wymagana. Wtedy to o zmianę nazwiska dziecka mamy możliwość wnioskować do sądu opiekuńczego. W przypadku nastolatka, dziecka, które ukończyło 13 lat wymagana jest również jego zgoda.

Skutki separacji orzeczonej przez sąd

 1. Powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej; otrzymywane wynagrodzenie za pracę od tej pory jest Twoim wynagrodzeniem. Poczynione oszczędności pozostają w Twojej dyspozycji, nie będziesz się nimi musiał dzielić ze współmałżonkiem; możesz podzielić dotychczas zgromadzony majątek;
 2. Małżonkowie pozostający w separacji nie dziedziczą po sobie;
 3. Wzmianka o separacji jest wpisywana do aktu małżeństwa, jest ona widoczna na zupełnym odpisie aktu małżeństwa;
 4. Zostaje uchylone domniemanie, że dziecko urodzone przez żonę pozostającą w separacji jest dzieckiem męża;
 5. Małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego;
 6. Nie jest możliwy powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
 7. Małżonkowie nadal zobowiązani są do wzajemnej pomocy i dostarczania środków utrzymania;
 8. Brak solidarnej odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte dla zaspokojenia potrzeb rodziny;

Na skutek separacji nie ustaje prawo drugiego małżonka do zasiłku pogrzebowego.

Separacja też co do zasady nie zwalnia małżonków od zachowania wierności wobec siebie.

Rozwód – opłata od pozwu

Jeżeli chcesz założyć sprawę o rozwód musisz liczyć się z kosztami.

Opłata od pozwu o rozwód zgodnie z ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wynosi 600 zł (art. 26 ustawy). Opłata powinna być uiszczona przy wnoszeniu pozwu do sądu. Do pozwu powinieneś dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty. Brak opłaty, to brak formalny skutkujący zwrotem pozwu.

Jeśli nie stać Cię na uiszczenie opłaty, możesz złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów procesu, w tym kosztów opłaty. Sąd bada Twoją sytuację materialną i jeśli uzna, że zasługujesz na zwolnienie, zwolni Cię od uiszczenia opłaty.

Zdrada w czasie separacji orzeczonej przez sąd

Separacja sądowa jest orzekana jeżeli rozkład pożycia jest zupełny, a nie trwały. Zatem nasuwa się kilka pytań. Czy w trakcie trwania separacji orzeczonej przez sąd można mieć legalnie nowego partnera? Czy nowy związek będzie traktowany jako zdrada?

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 września 2009 r., sygn.akt.: ACa 565/09 wskazał, żę: ” Małżonków po orzeczeniu separacji nie obowiązuje już art. 23 k.r.o. Dyskusyjne jednak jest twierdzenie, że małżonkowie pozostający w separacji nie są obowiązani do wzajemnej wierności. Skoro sensem istnienia instytucji separacji jest restytucja związku małżeńskiego, a obowiązek wierności może znacznie pomóc w realizacji tego celu – w każdym razie z pewnością nie zaszkodzić – obowiązek wierności powinien ciążyć na małżonkach”. Przy separacji często zakłada możliwość uratowania związku małżeńskiego.

Reasumując, jeśli małżonek po orzeczeniu separacji tworzy nowy związek, powinien liczyć się z ryzykiem orzeczenia rozwodu z jego wyłącznej winy.

Co to jest separacja?

Separacja to instytucja podobna do rozwodu, lecz nie kończąca definitywnie małżeństwa. Separacja to taki przedsmak rozwodu. Mówi się, że separację jest łatwiej uzyskać niż rozwód. Przesłanką orzeczenia separacji jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przy separacji nie trzeba wykazywać, iż rozkład jest trwały. Co ważne, separacji nie sprzeciwia się fakt, iż z pozwem wystąpił małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Z mojej praktyki wynika, iż te osoby, które składają pozwy o separację, często w trakcie postępowania sądowego zmieniają swoje żądanie na orzeczenie rozwodu. Jednak orzeczenie separacji przez sąd, nie uniemożliwia wystąpienie w przyszłości z pozwem o rozwód.

Sąd nie orzeknie separacji w dwóch przypadkach:

– gdy orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego np. jeden z małżonków jest ciężko chory;

– gdy wskutek separacji miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków.

Skutkiem separacji jest m.in. ustanie wspólnoty majątkowej małżeńskiej.

Rozwód –kilka informacji

Rozwód – najprościej to rozwiązanie związku małżeńskiego, bowiem ustały łączące oboje małżonków więzi. Te więzi to duchowa, czyli uczuciowa – po prostu nie kochamy już drugiego małżonka. Fizyczna – ustało współżycie fizyczne. Ekonomiczna – nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa domowego, nie mamy wspólnych kont, nie posiadamy wspólnych półek w lodówce.

Rozwód to dla jednych łatwa do podjęcia decyzja, jednak dla większości z nas, nie jest to łatwe przedsięwzięcie. Szczególnie wówczas kiedy są w małżeństwie dzieci. W dzisiejszych czasach mamy zatrzęsienie rozwodów. Rozwód stał się „modny”, taki styl życia lubimy żeby był „fit”, rozwód też jest „fit”. Rozwód stał się łatwy do przeprowadzenia, bo nie ma uciążliwych, obowiązkowych mediacji, bo sędziowie nie próbują już „na siłę” kierować do mediacji, czy „naprawiać małżeństwo”. Dlatego też rozwód można teraz szybciej uzyskać. W takich czasach żyjemy. Chcemy mieć wszystko na już, szybko, bez odwlekania w czasie. Dlatego też pomimo, że na pierwszą rozprawę rozwodową trzeba niekiedy poczekać nawet rok, to rozwieść można się już w przysłowiowe 15 minut.