Testament

Testament – trzeba podkreślić, iż jest to czynność prawna, w której to osoba pozostawiająca testament – testator – jednostronnie, osobiście dokonuje rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Jest to dokument wyrażający ostatnią wolę spadkodawcy, powołując konkretne, wybrane przez siebie osoby lub instytucje pomijając ustawowy krąg dziedziczenia.

Testament może sporządzić jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych jednocześnie ma on też pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym.

Zgodnie z Art. 1008 Kodeksu cywilnego

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Natomiast zgodnie z Art. 1009 przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu. Jednocześnie, o czym mówi Art. 1010 §  1. Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. §  2. Jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem.

Jak można sporządzić testament?

Testament można sporządzić własnoręcznie – samodzielnie lub skorzystać z usług notariusza. Ponownie zwrócę uwagę, iż jest to czynność osobista, zatem nie można go sporządzić przez pełnomocnika. Raz sporządzony testament można zmienić, spisać nowy lub odwołać.

Dokument ten, powinien zawierać datę sporządzenia oraz podpis spadkodawcy.