Odrzucenie spadku po zmarłym

Spadek, może być miłą odmianą losu, jednakże czasami może stać się dla nas uciążliwym prezentem. Co zatem w sytuacji gdy nasz dalszy lub bliższy krewny pozostawił nam zamiast willi w Konstancinie, domku na Mazurach lub sporej sumy pieniędzy konkretny dług?

Czy prawo daje nam możliwość nieprzyjęcia spadku, niezależnie czy jest to podyktowane zadłużeniem spadkodawcy czy też innym osobistymi przesłankami, bo np.: nie chcemy mieć nic wspólnego z naszym krewny? Otóż tak, spadek możemy odrzucić. Mamy taką możliwość zarówno gdy, otrzymaliśmy spadek w testamencie jak i na mocy dziedziczenia ustawowego.

Odrzucenie spadku
  • pamiętajmy o terminach, na odrzucenie spadku spadkobierca ma określony czas, a dokładniej 6 miesięcy od uzyskania informacji o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym Art. 1015.§ 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
  • odrzucenie spadku możemy dokonać zarówno przed sądem jak i przed notariuszem.
  • oświadczenie można złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym.
  • samodzielnie spadek może odrzucić osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Najprościej rzecz ujmując osoba pełnoletnia, która nie została ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo.
  • w przypadku osób, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych w ich imieniu oświadczenie składa przedstawiciel ustawowy. Gdy odrzucenie spadku dotyczy np.: niepełnoletnich dzieci w ich imieniu działają rodzice. W takiej sytuacji aby rodzic mógł w imieniu dziecka złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku niezbędna jest zgoda sądu opiekuńczego. Brak takiej zgody skutkuje nieważnością oświadczenia o odrzuceniu spadku.
  • zgodnie z Art. 1020 KC spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.